ลงพื้นที่ประเมินบ้านขายฝาก

วันที่ : 17/03/2017   จำนวนผู้ชม : 1,715

#ลงพื้นที่ประเมินบ้าน การประเมินหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัยนั้น ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเหมือนการประเมินที่ดินเปล่ลา เพราะสามารถหาราคาประเมินจากราคาเทียบเคียงได้ไม่ยาก อย่างเช่น ราคาที่ประกาศขายในโครงการในแบบบ้านที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด เมื่อมีราคาเทียบเคียงมากพอเราก็จะสามารถกำหนดราคาประเมินของหลักประกันได้ ไม่เหมือนที่ดินเปล่า ที่จะหาทรัพย์สินที่ประกาศขายในบริเวณใกล้เคียงในรูปแบบที่ดินที่เหมือนกันได้ เพราะที่ดินแต่ละแปลงก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไป เมื่ออัตลักษณ์ต่างราคาก็จะแตกต่างกันไปเลย เช่น ที่ดินขนาด 1 ไร่ เท่ากันแปลงติดกัน แปลงนึงหน้ากว้าง30เมตรติดถนน อีกแปลงหน้ากว้าง 10 เมตร ติดถนน ราคาประเมินทั้ง 2 แปลงจะแตกต่างกันอย่างมาก #เมื่อรู้และเข้าใจก็ไม่ยากที่จะประเมินทรัพย์สิน #การลงพื้นที่ทำให้เห็นสภาพแวดล้อมมากกว่าหน้าจอ #การพูดคุยคนในพื้นทีจะได้ข้อมูลราคาที่ดีที่สุด #นายทุน