ข้อควรระวัง เกี่ยวกับโฉนด,เอกสารสิทธิ์ บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 12/03/2017   จำนวนผู้ชม : 1,068

ข้อควรระวัง เกี่ยวกับโฉนด, เอกสารสิทธิ์ บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

1  เก็บรักษาโฉนดที่ดิน , เอกสารสิทธิ์ ไว้ในที่ปลอดภัย ไม่มอบให้กับผู้อื่น

2  ก่อนซื้อ, รับซื้อฝาก, รับจำนอง ควรไปตรวจสอบที่ดินให้ถูกต้องชัดเจน

3  การซื้อที่ดินจัดสรร ควรซื้อจากผู้ที่มีใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินเท่านั้น

4  ถ้าที่ดินอยู่ห่างไกล หมั่นไปตรวจสอบ ถ้ามีผู้บุกรุก ให้รีบแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

5  อย่าทำสัญญา กู้เงิน กันเองแล้วมอบโฉนดที่ดิน, เอกสารสิทธิ์ ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ ควรต้องไปจดทะเบียน จำนอง, ขายฝาก ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

6  หากมีข้อสงสัยให้ไปขอตรวจสอบหลักฐานที่ดินที่ สำนักงานที่ดินเสียก่อน